Skip to content

Ofte stillede spørgsmål

Herunder har vi forsøgt at besvare en masse af dem.

Elpris.dk er statens el-pris sammeligningsside.

Elpris.dk kan give et estimat på hvad det koster for en 6 måneders periode, under nogle helt specifikke forudsætninger:

 • Man skal indtaste et så præcist årligt kWh forbrug som overhovedet muligt, samt korrekt postnummer
  • I nogle tilfælde skal man også vælge Net-selskab (man kan se HER hvilket Net-selskab man har)
 • Det er vigtigt at skelne imellem om det er:
  • Fastpris
  • Variabelpris
  • Introduktionspris produkt
  • Hvilke særlige betingelser der knytter sig til produktet
 • El-prisen er den samme alle dage og hver time i disse 6 måneder
  • Variabelt skifter hver time
  • Fastpris skifter ofte hvert kvartal
 • El-prisen er opdateret for alle el-selskaber
  • Meget ofte er priserne IKKE opdateret hos en del el-selskaber
 • Offentlige afgifter er opdateret i henhold til lovgivningen
  • El-afgiften er pt. IKKE opdateret og derfor forkert
 •  Transport og andre tariffer er fuldt opdateret for alle Net-selskaber (dem som ejer el-målere og el-kabler i vejen)
  • En del Netselskaber har ikke opdateret alle deres priser og enkelte har slet ingen priser

Med udgangspunkt i overstående, er det derfor vigtigt at man ikke tror at man indgår en aftale, baseret på den pris som Elpris.dk viser en.

Sagt på en anden måde: Elpris.dk laver IKKE et tilbud, men er blot en guideline.
Det vil altid være priser og betingelserne på vores side der er de gældende.

Vi får ofte mange henvendelser ifm. fakturaudsendelse omkring d. 20-25 i måneden, og derfor kan der godt være ventetid på svar på både mail og i telefonkøen i disse dage.

Vi mander særligt op i vores kundeservice i disse dage og gør os umage med at få ringet tilbage samme dag hvis man ikke kommer igennem på telefonen, samt forsøger at få svaret på mails inden for 48 timer i hverdagene.

Et godt råd kan være at ringe om eftermiddagen, hvor der typisk er mindre pres på kundeservicetelefonen

Hvis din regning er højere end forventet, så kan det skyldes flere ting:

 • El-priserne svinger meget for tiden og er steget utroligt meget i løbet af 2022. Du kan ikke nødvendigvis sammenligne en kWh pris i forrige kvartal med en kWh pris i nuværende kvartal.
 • Er dit estimerede forbrug nogenlunde korrekt? Hvis det er sat noget højere end dit faktiske forbrug, så kan første regning godt være for høj. Du kan med fordel ringe til os på 42909014 eller skrive til vores mail for at få det rettet til.
 • Hvis du har været tilmeldt et midlertidigt tilbud, og det er sluttet, eller er du blevet afvist, så kan regningen godt være højere end man forventede.
 • Er du skiftet fra Variabel pris til fastpris eller omvendt, så kan din regning godt ændre sig.
 • Er dit reelle strømforbrug steget meget, så er det vigtigt at få undersøgt om du har en defekt vandvarmer, varmepumpe, en kraftig lampe der står tændt døgnet rundt (fx på loft eller gårdsplads)

Aktuel Fastpris kan altid ses på vores forside, samt vores prisliste

Mest stillede spørgsmål vedr. regning:

Spørgsmål:
Min kWh-pris stemmer ikke overens med den pris jeg oprindeligt tilmeldte mig til?

Svar:
Vores fastpris opdateres i starten af hvert kvartal, hvor at den fastsættes for de næste 3 måneder. Så når du har været kunde hos os i 3 måneder eller mere, er prisen med stor sandsynlighed justeret.
Hvis du er kvartalsafregnet og din faktureringsperiode ikke følger kvartalerne, men går ind over kvartalskifte, kan din kWh-pris derfor være sammensat af kWh-prisen fra 2 kvartaler og således være et beregnet gennemsnit.

Spørgsmål:
Jeg har betalt mere/mindre end I skriver jeg har betalt under “Faktisk forbrug”?

Svar:
Vi får først verificerede forbrugstal inde midt i måneden efter måneden med det faktiske forbrug, så derfor er opgørelsen over “faktisk forbrug”, forskudt med 1-2 måned(er) og vil derfor nødvendigvis ikke dække præcis samme periode, som du tidligere har betalt Aconto for og derfor kan beløbet ikke sammenlignes, uden også at kontrollere perioden for selve opgørelsen (står i øverste ifm “opgjort forbrug”)

Spørgsmål:
På min BetalingsService står der at jeg skal betale for en periode jeg allerede har betalt for?

Svar:
Datoerne på BetalingService dækker for både opgjort periode og for Aconto periode.
Fx:Opgjort periode: 1/5-1/7, Aconto periode: 1/9-1/12 = BetalingsService Periode: 1/5-1/12

Hvis du har yderligere spørgsmål til din elregning, sidder vores kundeservice altid klar til at hjælpe dig.

Du kan ringe til os i åbningstiden på 42 90 90 14 eller skrive til os på kundeservice@edisonel.dk

Hvis dit estimerede forbrug er sat enten meget for højt eller lavt, så skriver du blot til kundeservice@edisonel.dk eller ringer på 42909014 og fortæller os hvad du mener det estimerede forbrug ca. skal være. Vi forbeholder os ret til at beslutte det estimerede forbrug, hvis det foreslåede estimerede forbrug ikke er realistisk.

I langt de fleste tilfælde får vi overført det estimerede forbrug fra Energinet (er baseret på et tidligere faktisk forbrug på adressen). Får vi ikke det estimerede forbrug overført, spørger vi typisk kunden selv eller estimerer ud fra boligens størrelse og antal værelser på BBR, samt om der er registeret el-varme på adressen.

Hvis dit forbrug har været lavere end estimeret, vil der under opgjort forbrug stå: ‘Vi skylder dig for el DKK xxx.xx

Men da der oftes også er en Aconto betaling som er højere for næste periode, så er det forskellem imellem Aconto beløbet og det beløb vi skylder dig, som du skal betale.

Det er derfor altid det beløb der står på side 1 af regningen efter ‘I alt til betaling‘, som skal betales.

Hvis i tvivl, så ring på 42909014 eller skriv til Kundeservice@edisonel.dk

Når du skifter el-leverandør, så ender du ofte i en situation, hvor du får en regning fra din gamle el-leverandør og en fra den nye og disse kan sagtens, rent datomæssigt, overlappe hinanden.

Det er vigtigt at betale begge regninger og så afvente en slutopgørelse fra den gamle el-leverandør (typisk 6-8 uger) for en evt. tilbagebetaling.

Hvis du ikke betaler begge, risikerer du at ende med berettigede rykkere og en evt. inkasso sag, som kan blive meget dyrt for dig.

Hvis det er svært for dig at betale evt. begge regninger og du er på nuværende
tidspunkt kvartalsafregnet, så bed evt. om at blive at månedsafregnet i en periode.

Hvis der står beløb på indbetalingskort, så skal det betales manuelt.

Hvis der står ‘xxx,xx’ i beløbsfeltet så gælder følgende:

BetalingsService:

 • Hvis du kan se betalingen på din betalingsoversigt, så skal du ikke betale via indbetalingskortet.
 • Hvis betalingen ikke fremgår af din betalingsoversigt, så skal du betale via indbetalingskortet.
 • Hvis du afviser betaling eller der ikke er penge nok på den tilmeldte konto, så skal du betale via indbetalingskortet.

Hvis du er i tvivl, så ring 42909014 eller skriv til Kundeservice@edisonel.dk

Fastpris er godt for dig, der gerne vil have tryghed for uventede prisstigninger. Vi justerer prisen i starten af hvert kvartal og du kan altid følge med her på siden hvad prisen er.

Variabel pris er for dig der altid vil have den aktuelt billigste pris. Prisen opgøres pr. dag og kan variere meget.

Kort opsummeret:

Fastpris: Edisonel tager risikoen for varierende pris.

Variabel pris: Du tager selv risikoen for varierende pris.

Du kan til hver en tid opsige aftalen hos os.

Vi har ingen binding, og vælger du at skifte væk fra os, vil dette kunne ske så hurtigt som dit nye elselskab kan håndtere flytningen.

Hvis du flytter væk fra adressen, har vi et opsigelsesvarsel på: ‘Løbende måned, + 1 måned’, for at kunne sikre en overdragelse af måler til evt udlejer, ny lejer/ejer eller for lukning af strøm (medfører omkostning til lukning)

Fastpris:
For at kunne beregne Fastprisen pr. kWh, for netop din bolig, kræver det at vi kender din adresse (minimum postnummer), dit årlige forbrug og om du er registeret med el-varme (reduceret el-afgift).
Dette skyldes at netselskabernes afgifter og målerleje m.m. er forskellig fra netselskab til netselskab og nogle afgifter er faste pr. måned, hvor andre er pr. kWh.

Variabel pris:
Priser på kWh skifter hver time, så det er ikke muligt at give en estimeret kWh-pris der holder i mere end én time.

Aconto betyder at du betaler forud for enter en måned eller for et kvartal.
Vi har acontobetaling, præcis som de fleste andre el-leverandører.
Forudbetalingen beregnes ud fra dit estimerede forbrug for given periode. I langt de fleste tilfælde får vi overført det estimerede forbrug fra Energinet (er baseret på et tidligere faktisk forbrug på adressen). Får vi ikke det estimerede forbrug overført, spørger vi typisk kunden selv eller estimerer ud fra boligens størrelse og antal værelser på BBR, samt om der er registeret el-varme på adressen.

På regning nr. 2 (Kvartalsafregning) eller regning nr. 3 (månedsafregning) modregner vi selvfølgelig dit faktiske forbrug, så du hele tiden betaler præcist, det som du bruger i strøm. Hverken mere eller mindre.

Hos os kan du altid logge ind og holde øje med dit
daglige forbrug

Du skal blot klikke på knappen ’Forbrug’ i øverste menulinje og logge ind med NemID/MitID.

Forbruget bliver
vist via den offentligt tilgængelige eloverblik.

Vi kan også anbefale appen ‘Watts’, hvis man ønsker at følge sit forbrug på telefonen.

Begge steder kan du holde styr på dit nøjagtige
strømforbrug og sikre, at dette stemmer overens med det,
vi har faktureret dig.

Vi opdaterer vores fastpris på vores forside regelmæssigt og justerer den i begyndelsen
af hvert kvartal den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Vi justerer hvert kvartal d. 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.

Når du flytter, skal du via forsiden udfylde tilmeldingsformularen til din nye adresse.

Under oprettelsen vælger du ”Jeg skal flytte”.

Er du allerede kunde hos os, kan du i besked feltet skriver hvornår din faktiske flyttedato er væk fra din gamle adresse.

Hvis du flytter væk fra en adresse som er registeret hos os, så har vi et opsigelsesvarsel på: ‘Løbende måned, + 1 måned’, for at kunne sikre en overdragelse af måler til evt udlejer, ny lejer/ejer eller for lukning af strøm (medfører omkostning til lukning)

Nej, for at tilmelde sig skal man altid benytte sit eget CPR-nummer. Det er derfor ikke muligt for andre end en selv at tilmelde dig hverken hos både os eller Andre leverandør.

Det er et lovmæssigt krav, at vi skal benytte CPR- eller CVR-nummer for ved leverandørskifte eller ændring af adresse.

Vælger du Edison A/S, vil du altid få leveret grøn strøm til din bolig og/eller virksomhed. Strømmen i din stikkontakt er som den plejer at være. Forskellen er, at vi garanterer dig, at dit årlige elforbrug vil blive dækket af grøn klimavenlig strøm produceret af danske vindmøller eller Svenske/Norske vandkraftværker.

Spørgsmål: Tilmelder I os til betalingsservice eller skal vi selv tilmelde os?

Svar: Hvis du tilmelder dig betalingsservice på vores bestillingsform, så tilmelder vi dig automatisk til betalingsservice.

Når du er tilmeldt, vil der blot stå xxx, i stedet for beløb på indbetalingskortet. Det kan i nogle tilfælde være, at første faktura skal betales på normal vis i netbanken. I disse tilfælde vil beløbet stå på det vedsendte indbetalingskort.

Accepteres tilmelding til Mobilepay ikke, overføres du automatisk til betaling via Indbetalingskort

Spørgsmål: På min betalingsservice står der at jeg skal betale for en periode, jeg allerede har betalt for?

Svar: Datoerne på betalings service dækker for både “opgjort periode” og for Aconto periode.

”Fx: Den opgjorte periode, der løber fra den 1. maj til den 1. juli, samt den aconto-periode, der løber fra den 1. september til den 1. december, udgør samlet set betalingsservice-perioden, der løber fra den 1.
maj til den 1. december”

Spørgsmål:

Jeg skal have sat ny måler op ifm. Nybyg/kolonihavehus, hvad gør jeg?

Svar:

Du skal blot oprette dig helt normalt på vores hjemmeside og vælge ‘Ny Måler (fx Nybyg)’

I dato feltet bør du vælge en dato, der er minimum 14 dage før der forventes at være strøm på den nye måler.

I besked feltet skriver du aftagernummer/MålerID/GSNR nummer (18 cifre, starter altid med 5713131xxxxxxxxxxx) og evt. forventet årsforbrug.

Skrives forventet årsforbrug ikke, indskriver vi følgende estimeringer:

 •     Nybyg, privat: 3000 kWh/år
 •     Kolonihavehus: 900kWh/år
 •     Byggeplads, Erhverv: Individuelt
 •     Elbil ladestander: Individuelt
 •     Midlertidige arrangementer: Individuelt

Processen for ny måler er som følger:

 1. Bestil ny måler hos dit Netselskab (Kan findes ved søgning her
 2. Når brev/mail modtages fra Netselskab:
  • Tilmeld dig til el-leverandør her: Bestil strøm.
  • El-leverandør giver automatisk besked til Netselskab at du nu har valgt el-leverandør.
 3. Når tilmeldt hos el-selskab (modtaget: ‘Leveringsberæftigelse’)
  • Giv besked til el-installatør om at el-leverandør er valgt pr. xx dato.
 4. El-installatør giver besked til Netselskab at ‘Måler er klar til installation’, Netselskab verificerer at el-leverandør er valgt og sender måler til el-installatør.
 5. El-installatør opsætter fysisk måler.
 6. Det skal forventes at punkt 3-5 tager minimum 14 dage.

Du kan søge om at få reduceret din elafgift hos os,

Hvis du opfylder følgende krav:

 1. Tjek om du ikke allerede får reduceret elafgift på din elregning.
 2. Den primære varmekilde i din bolig er el, jordvarme eller varmepumpe.
 3. Din bolig er registreret i Bygnings- og Boligregistreret (BBR) med el som hovedvarmekilde. Du kan tjekke din bolig i BBR her.

Hvis din bolig opfylder de ovenstående krav, kan du søge om reduceret elafgift. 

Vi guider dig her:

 1. Udfyld vores ansøgningsskema
 2. Kommunen skal bekræfte at din bolig opfylder kravene og oplyse dato for ændring af opvarmningskilde til elektricitet. Undersøg på din kommunes hjemmeside, hvordan deres procedure er.
 3. Når skemaet er godkendt af kommunen, skal du sende det videre til os på kundeservice@edisonel.dk.

Elvarmereduktionen træder i kraft hurtigst muligt, når det er registreret i vores system.

Vær opmærksom på at reducering af el-afgiften først træder i kraft ved et årligt forbrug på over 4000KWh.

Du vil få reduceret elafgiften med virkning fra den dato, som kommunen har oplyst.
For helårsboliger maksimalt 3 år tilbage i tid, mens sommerhuse gælder fra d. 1. februar 2019 i henhold til finansloven for 2019.

Tilmeld dig hurtig og nemt
på under 30 sek.